top of page
א

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש ואיזון משאבים

אילוסטטרציה זוג מחלק את הרכוש בגירושין

חלוקת רכוש... הסדר איזון משאבים... ללא ספק אחד השלבים הרגישים והטעונים במסגרת ניהול הליך גירושין. והסיבות מאד ברורות.
במידה ואין הסכם ממון עליו סיכמו וחתמו שני הצדדים המסדיר את רכושם לפני ואחרי הנישואין ו/או החיים המשותפים, זה השלב בו נקבע עם מה וכמה כל אחד מהם יצא לדרכו החדשה.
חלוקה זו אינה פשוטה כלל ועיקר וימחישו את המורכבות ארבע דוגמאות שהבאתי בפיסקה הבאה.
אולם לפני כן יש להוסיף ולציין כי אל ה"תבשיל" הזה נוספים מנועים רגשיים, לעיתים נקמניים, לפעמים חשבונאות קטנונית,  "דם חם", אגו ושאר משפיעים שיש להכיל ולדעת כיצד לנטרל כדי להגיע להסדר איזון משאבים וחלוקת רכוש הוגנת וצודקת.
ותמיד יש את המוצא האחרון – בית המשפט לענייני משפחה שיפסוק ויחלק בהתאם לנסיבות ולסמכויות המוקנות לו מכוח הוראות הדין.

איך מתבצע הליך חלוקת הרכוש כשמתגרשים

חוק יחסי הממון קובע שזוגות שנישאו החל מיום 1.1.1974 ואילך, וכעת מנהלים הליך גירושין, יחלקו שווה בשווה את הרכוש שצברו יחד ממועד הנישואין ועד ל"מועד הקרע".

כאן אני חייבת להדגיש כי במידה ואין הסכמה בין הצדדים על מועד הקרע, בית המשפט יקבע את "מועד הקרע" ומכאן גם החשיבות הגדולה שהליך זה יעשה כשלצידך עורך דין מומחה ומנוסה בתחום כי למועד זה עלול להיות ערך כלכלי גבוה מאד.

 המשמעות המתבקשת היא שהרכוש/מקורות כספיים שכל אחד הביא איתו לחיים המשותפים  ואשר נצבר לפני מועד הנישואין – לא ייכלל בהסכם חלוקת הרכוש בעת הגירושין.

כן, אבל... כידוע לכל כלל יש יוצאים מן הכלל:

דוגמא א' - אם מי מהצדדים הביא איתו לנישואין כסף שנצבר לפני הנישואים וערבב אותו בחשבונות המשותפים יחול על הכסף הזה איזון משאבים.

דוגמא ב' – אם הדירה של בני הזוג נקנתה מהון שאחד מבני הזוג הביא לנישואין אך בנוסף גם לקחו השניים משכנתא והנכס נרשם על שם שניהם חצי חצי, גם אז, בעת הגירושין יחולק הנכס שווה בשווה בין השניים.

דוגמא ג' – אל הדוגמאות שהבאתי אוסיף גם קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, מניות, שותפויות עסקיות ואופציות שהיה והפכו או מומשו לרכוש משותף במהלך הנישואין יכללו אף הם בהסדר חלוקת משאבים בעת הגירושין.

דוגמא ד' – האמור לעיל לא כולל כספי/נכסי ירושה – שהתקבלו לפני הנישואין ואף במהלכם - אלא אם כן מומשו וערכן נכנס לחשבון המשותף בדרך כזו או אחרת.

למה חשוב שעו"ד יהיה מעורב בהליך חלוקת רכוש

אילוסטרציה - חשיבות עורך דין בחלוקת רכוש בגירושין

בהמשך לדוגמאות שהבאתי, ויש עוד סייגים ויוצאים מן הכלל רבים, ברורה חשיבות הפקדת ניהול תיק הגירושין בידי עורך דין גירושין מנוסה, חריף ומבין עניין.
חשוב להדגיש ולהציף, מימוש ומיצוי  כל הזכויות שמגיעות לך בנושא חלוקת רכוש ובגיבוש הסכם איזון משאבים הם רק חלק מהליך גירושין גדול, מורכב ורב פנים.
 

לניהול תיק כזה יכול להיות רק "קפטן" אחד שינווט ויוביל אותך לחוף מבטחים תוך שקלול, בחינת והכלת כל מרכיבי התיק, קביעת אסטרטגיית ניהול נכונה, מוסדרת ומתוכננת מראש.

 

דוגמא תמחיש את החשיבות של עורך דין גירושין מנוסה:

יום הקרע שחל בין בני הזוג הוא יום גורלי לעניין חלוקת הרכוש, ולכן, צריך לתכנן מראש את עיתוי כל פעולה ולכלכל את הצעדים הנדרשים בהתאם.
ולמה הכוונה?
הנה:
במסגרת ניהול תיק גירושין. כמייצגת של האשה הגשתי לבעל דרך עורך דינו לא מעט הצעות לאיזון משאבים אך כולן סורבו או נדחו.
לא נותרה ברירה אלא לפנות לבית המשפט לענייני משפחה שיפסוק בנושא חלוקת הרכוש. כדי שיוכל לפסוק חלוקה דרש בית המשפט דיווח מלא על הרכוש במסגרתו התברר שבאותו פרק זמן של הגשת הצעות חלוקת הרכוש, מימש הבעל אופציות שהיו ברשותו.
מאחר ומימש והפכן לכסף נזיל פסק בית המשפט שיש לחלוק את ערכן של האופציות בין הצדדים.

 

מדובר בכמה מיליוני שקלים.

  • לו היה מקבל עצה חכמה ולא ממש את האופציות לא היה צריך לחלוק את ערכן.

  • ואם היה מקבל את הצעות איזון המשאבים לא היה מגיע לשלב מימוש האופציות ומממש אותן רק לאחר חתימת הסכם הגירושין הכולל בתוכו את חלוקת הרכוש, וכך היה נמנע מלשלם מחצית מהכספים שקיבל לידיו בעקבות מימו שהאופציות.

לקבלת הכוונה וייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

ניתן להתקשר  09-7776190

או למלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם האפשרי

איזון משאבים

הסדר איזון משאבים הוא מסמך משפטי במסגרת חוק יחסי ממון  הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עקב גירושין.
המונח איזון משאבים קובע את עקרון  החלוקה השווה של רכוש שמוגדר כמשותף לבני הזוג וזה כולל: נכסים, קופות גמל, חסכונות, פנסיה, מוניטין עסקי ועוד. ועדיין, בית המשפט יכול להורות כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית.

חלוקת רכוש בגירושין כשיש הסכם ממון

גט (גט אשה) הוא מסמך הלכתי באמצעותו הבעל מגרש את אשתו, מביא לסיום נישואיהם ומאפשר לכל אחד מהם להתחתן בשנית אם ירצו.

גט הוא אינו הסכם גירושין שמפרט את הסיבות אלא רק את החלטת בני הזוג להתגרש ובפועל מדובר בהליך מורכב שעדיף להפקידו בידי עורך דין גירושין מנוסה ומבין עניין.
במיוחד כשמודבר בבעל סרבן גט (ולהיפך – כשאשה סרבנית גט) ובמקרים של גט בכפיה או גט כתוצאה מאלימות.

אנחנו פה בשבילך בכל תחומי עריכת דין הקשורים לגירושין

bottom of page