top of page
א

מזונות אישה

מזונות אישה

מזונות-אישה.jpg

מאחורי המונח מזונות אשה עומד הכלל שמקורו בדין תורה שקובע - אשה נשואה, זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד הם נשואים בין אם גרים עדיין יחד ובין אם בנפרד. אם הבעל אינו עומד בחובתו, עומדת לה הזכות להגיש תביעת מזונות אשה. ביום בו ניתן הגט מתבטלת חובתו של הבעל לשאת במזונותיה.

תביעת מזונות אשה ניתן לנהל בבית משפט לענייני משפחה ואפשר בבית הדין הרבני, אם כי, בשתי הערכאות הפסיקות נאמנות להלכה היהודית שקובעת – "עולה עימו ואינה יורדת", כלומר – זו חובתו של הבעל לדאוג לרמת החיים אליה היתה מורגלת בחייהם המשותפים ולא פחות מכך.  

לכן, טוב תעשה אשה התובעת מזונותיה אם  תיעזר בשירותיו של עורך דין מזונות שכן זהו תחום מורכב, רב זוויות מבט והחרגות שמקורן במצב בני הזוג, מעמדם (נשואים, ידועים בציבור...) והתנהלותם. לדוגמא: מזונות אשה בוגדת האם מגיע וכמה? ומה קורה כשמוגשת תביעת מזונות אשה מסורבת גט? או מזונות אשה לא נשואה. לכל אלה ועוד יש השפעה ישירה על שאלת השאלות: איך מחשבים מזונות אשה?

איך מחשבים מזונות אשה?

חישוב-מזונות-אישה-FF.jpg

אציג בפניך את הקווים הבסיסיים לשיטת חישוב מזונות אשה אבל כבר כאן בפתיחת דברי אני חייבת להדגיש: לכל כלל יש יוצא מן הכלל וכל שינוי באחד או כמה ממשפיעי החישוב יכולים לשנות את התוצאה.
כוונתי למשל למשפיעים שבית המשפט בוחן ומשקלל בתביעות כמו: מזונות אשה עובדת, מזונות אשה בהריון, מזונות אשה בוגדת, מזונות אשה סרבנית גט כמו גם מצבים בהם האשה מסרבת לקיים יחסי אישות או נוהגת באלימות כלפי בעלה.

על רקע מורכבות התשובה לשאלה "איך מחשבים מזונות אשה", לפני שעושים צעד כלשהו לכיוון תביעת מזונות או כתגובה לתביעת מזונות אשה אני מציעה לך להתקשר אלי ולקבל ייעוץ ראשוני.

ועכשיו לכללי החישוב: בית המשפט בוחן בראש וראשונה את יכולתו הכלכלית של  הבעל ואת אורח החיים שהיה נהוג בבית (תזכורת כלל ההלכה: עולה עימו ואינה יורדת).

אבל, וכאן מתחילים להיכנס הסייגים, ההחרגות, היוצאים מן הכלל והתמורות שהחברה הישראלית בכללותה עוברת.
כך למשל, יותר ויותר נשים עובדות במשרה מלאה, מרוויחות את משכורתן ולעיתים אף יותר מבעליהן.
כאן, במקרה של רק "מרוויחה"  יש ובית המשפט יקזז את הכנסותיה מסכום המזונות המגיעים לה, ובמקרה של "מרוויחה יותר מבעלה",
אף עשוי לפתור את הבעל מתשלום מזונות. זאת ועוד, אם אשה יכולה לעבוד אך בוחרת שלא לעשות כן, יכול בית המשפט להחליט על ביטול או הפחתת מזונותיה.

פגיעה נוספת במזונותיה של אשה יכולה להתקיים כאשר מדובר בתביעת מזונות אשה בוגדת,  אשה שעזבה את הבית ביוזמתה, כמו גם תביעת מזונות אשה סרבנית גט, והיד עוד נטויה לאין ספור משתנים ומשפיעים על הזכות ועל גובה מזונות האשה. והייתי רוצה לסיים את פרק חישוב גובה המזונות בסיפור קצר מהחיים על גובה דמי מזונות:

חישוב מזונות אשה רטרואקטיביים – סיפור אמיתי:

חישוב מזונות רטרואקטיבי

כשציינתי את עניין "החריגים", ה"מיוחדים" וה"יוצאים מן הכלל" בנוגע לתביעת מזונות אשה, הסיפור הבא אולי ימחיש את הנקודה יותר מכל.
מדובר באשה שהיתה בהליכי גירושין מבעלה.
כל צד היה מיוצג ע"י עורך דין ומצב העניינים היה כך: הגבר סירב לתת לאשתו גט ובאופן תמוה מעולם לא הוגשה תביעת מזונות אשה לאורך ההליכים (שארכו זמן רב כתוצאה מסירוב הבעל לגט).
בשלב מסויים פנתה אלי האשה בבקשה ל"גלגל הצלה".

אני מודה ומתוודה שעניין אי הגשת תביעת מזונות אשה נראה לי מוזר על הסף, וכנראה נבע מחוסר אמונו של עורך הדין שניתן להוציא משהו מבעל סרבן.
אבל, דווקא כאן היה מצוי הפתרון.
הגשתי לבית הדין תביעה לחיוב הבעל במזונות אשה רטרואקטיבית.
השופט הבין מיד שאינני מכוונת לקבלת הכסף אלא להפעלת לחץ על הבעל שייתן לאשתו גט לנוכח הסכום האסטרונומי שהוחל עליו.
ואכן... הגט המיוחל הגיע במהרה.

לקבלת הכוונה וייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

ניתן להתקשר  09-7776190

או למלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מזונות אשה לא נשואה

הרי כבר קבענו בתחילת דברינו שהתנאי הבסיסי הוא: מזונות מגיעים לאשה נשואה ועד ליום קבלת הגט.
אבל מיד הוספנו ואמרנו שיש הרבה חריגים, יוצאים מן הכלל, ואפשרויות לראות את הדברים.
והנה הדוגמא הקלסית מזונות לאשה לא נשואה ועיקר הדברים מכוונים לאשה שהיתה ידועה בציבור של הגבר.
במקרה הזה, כבר פסק בית המשפט העליון כי ידועה בציבור זכאית למזונותיה שכן לא קשר הנישואין הוא שקובע בהכרח את הזכות למזונות אלא דווקא הקשר המשותף ומערכת היחסים שהיתה מבוססת על קשר של אהבה, שיתוף ואמון.
ובמילים פשוטות, הקשר היה כמו קשר נישואין רק בלי טבעת.

מזונות אשה מסורבת גט

קיימות שתי ערכאות אליהן ניתן לפנות בדיני גירושין – בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.
לא ניתן להגיש תביעת מזונות באופן אוטומטי אלא רק לאחר שבני הזוג עברו "הליך ליישוב הסכסוך" המתבצע בהנחיית עובדת סוציאלית מטעם המדינה במטרה לבחון אפשרות הגעה להסכמות.
בתוך התהליך ליישוב סכסוך ניתן להגיש הערכאה בה נתפתח תיק יישוב סכסוך, בקשה לסעד זמני כמו מזונות או זמני שהות עם ילדים וכדומה. במידה והליך יישוב הסכסוך לא צלח לבן הזוג שפתח את ההליך יש זכות ראשונים להגיש תביעות בתוך 15 ימים שאחרת בן הזוג השני יוכל להגיש הוא את התביעות בכל אחת מהערכאות ומכאן החשיבות של מי פותח ראשון את הליך יישוב הסכסוך).
קיומן של שתי ערכאות דומות שעוסקות בתיקי משפחה כמו תביעת מזונות, רק מדגישה את הצורך בייעוץ וליווי של עורך דין שזו התמחותו.

מזונות אשה בוגדת

אציג את סוגיית מזונות אשה בוגדת באופן הכי ברור שאפשר.
מאחר ובדיני מזונות הפסיקות נקבעות על פי ההלכה היהודית – גם בבית הדין הרבני וגם בבית הדין לענייני משפחה – הכלל הוא:
אישה שבגדה בבעלה אינה זכאית למזונות אישה.
ויש גם נחמה פורתא.
והיה והוכח שאשה בגדה בבעלה היא אמנם אינה זכאית למזונות אשה אך ילדיה לא יפגעו והיא עדיין זכאית למזונות ילדים.

אנחנו פה בשבילך בכל תחומי עריכת דין הקשורים למזונות

bottom of page